"Qurelia står för ett engagerat personligt bemötande och hög kompetens i alla frågor kring ledningssystem, de har mina varmaste rekommendationer."

Image by Quino Al

Qurelia genomgår omorgansiation

Just nu pågår en stor omorganisering som påverkar Qurelia, systerbolag till Joliv AB. I början av sommaren publicerades nyheten att Joliv AB och Alfa eCare AB går samman i syfte att skapa En aktör på vård- och omsorgsmarknaden.

Fr o m 1 oktober ansvarar Joliv för Qurelias support.  Några av er har redan haft kontakt med Joliv som har erfarenhet av Quest sedan tidigare. 

Hör av dig till oss

Ring oss

021 - 470 89 00

Observera nytt kontaktnummer!

Maila oss

Besök oss

Qurelia AB / Alfa eCare AB

Kopparbergsvägen 6

722 13 Västerås

Skicka ett meddelande

OM QURELIA

Qurelia AB arbetar med kunskapsfrågor inom vård och omsorg samt IT-stöd för kvalitetsuppföljning och är en del av Jolivkoncernen. Joliv grundades 1999 och arbetar idag med innovativa lösningar för vård och omsorg så som: hemsjukvård, primärvård, psykiatri och skolhälsovård.

Mer från oss

Qurelia AB, Kopparbergsvägen 6

722 13 Västerås

021 470 89 00  |  info@qurelia.se

www.qurelia.se

  • Facebook - Vit Circle