ikon_uppföljningshjalp_mellan.png

Uppföljningshjälp

Uppföljningar är en avgörande faktor för ett systematiskt kvalitetssäkert arbete. För att er verksamhet ska utvecklas behöver ni regelbundet granska verksamheten och följa upp ert arbete. Vad som bör följas upp varierar. Det kan exempelvis handla om att genomföra en egenkontroll utifrån det egna ledningssystemet eller en uppföljning av utföraravtal. Vår roll och omfattning i ert uppföljningsarbete varierar beroende på behov. Oavsett hjälper vi er med uppföljningsarbetet genom att agera vägledare, oberoende granskare eller att göra hela genomlysningar. Tillsammans analyserar vi, planerar kommande uppföljningar, och tar fram de rätta verktygen för genomförandet utifrån ert behov.

Syfte

Regelbundna uppföljningsarbeten får er verksamhet att utvecklas. Med uppföljningar är det exempelvis möjligt att säkerställa att omsorgsboenden sköts enligt föreskrifterna, eller att kontrollera att verksamheters dokumentation uppfyller de krav som finns enligt lag. Syftet är att genom uppföljningens alla delar få kännedom om er egen arbetsprocess samt hur ni kan arbeta systematiskt för att ge alla människor den vård de har rätt till.

Områden

Vi arbetar brett och har kompetens inom många områden. Uppföljningsarbeten kan exempelvis tillämpas inom äldreomsorgen, omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorgen. Vi hjälper nyanställda igång med verksamhetens uppföljningsprocess, kontrollerar vård- och omsorgsboenden och utför granskningar av verksamheter, såväl kommunala som privata.

Vill du veta mer?