ikon_kvalitetssakring_mellan.png

Kvalitetssärkring

Att komma igång med ett systematiskt kvalitetsarbete kan vara svårt och det har vi förståelse för. Vid exempelvis ett tillsynsbeslut från IVO räcker det inte att enbart hitta åtgärder för det befintliga problemet. Det gäller att tänka långsiktigt. Att hitta vägarna som leder till förhöjd kvalitet, idag, imorgon och om fem år. Vi hjälper er att kvalitetssäkra ert arbete genom att analysera hela er process. Därefter gör vi tillsammans ett uppföljningsarbete som hjälper er driva ert kvalitetsarbete framåt.

Syfte

Kvalitetsarbete inom vård och omsorg är viktigt men kan upplevas krångligt att tillämpa praktiskt. Vi gör det svåra enkelt och fungerar som ett stöd för ert arbete med systematisk kvalitetssäkring. Tillsammans hittar vi de viktiga komponenterna i just din verksamhet och säkerställer att ni arbetar enligt föreskriften SOSFS 2011:9. Med ett systematiskt kvalitetsarbete får ni förutsättningarna att uppfylla alla krav.

Områden

Vi arbetar brett och har kompetens inom många områden. Stöd i kvalitetsarbetet kan exempelvis tillämpas efter inspektion och beslut av IVO. Eller för att kartlägga ett ledningssystem och hur verksamheten ska arbeta med kvalitet i syfte att underlätta det långsiktiga kvalitetsarbetet. Alternativt för att ta fram en modell som hjälper en verksamhet att tänka och arbeta enhetligt med sin kvalitetssäkring.

Vill du veta mer?