ikon_utbildning_mellan.png

Utbildning

Behovet av att vidareutbilda personal finns ständigt inom socialtjänstens områden. Tre vanliga utbildningsområden är: dokumentation vid handläggning och genomförande av beslut i enlighet med föreskriften SOSFS 2014:5, uppföljningsarbete, samt utbildning för att skapa och arbeta efter ett systematiskt ledningssystem. Vi ger också skräddarsydda utbildningar där vi granskar en verksamhet och skapar en utbildning utifrån de brister som vi upptäckt. Utbildningarnas utförande och omfattning varierar eftersom vi planerar och anpassar dem efter era aktuella behov.

Syfte

Vi tror på kunskap och vill dela med oss av vår kompetens. Med utbildningarna höjer vi den områdesspecifika kunskapsnivån hos era medarbetare, gör er medvetna om de krav som ställs på verksamma inom vård och omsorg, ger er kunskap om var ni kan få vägledning i svåra arbetssituationer och lär ut systematiskt kvalitetsarbete samt hur ni omsätter det i er verksamhet.

Områden

Vi arbetar brett och ger utbildningar inom många områden. Vi erbjuder bland annat utbildningar för personal på: vård- och omsorgsboenden med fokus på kraven för dokumentation, inom individ- och familjeomsorgen med inriktning på dokumentation vid handläggning av ärenden, samt för ledningsgrupper med fokus på uppbyggnad av grundstrukturer för systematiskt kvalitetsarbete.

Vill du veta mer?