"Jag har under många år som företagare haft förmånen att vara i kontakt med Katarina, när hon hade en myndighetsroll men även nu som egenföretagare, och vill understryka den mänsklighet, hängivenhet och kompetens jag under åren blivit bemött av."

Qurelia_logo_big.png

Qurelia är en lek med orden quality och reliance, på svenska kvalitet och tillit. Två ledord som alltid följer oss i vårt arbete. Jag som grundade Qurelia heter Katarina Pihl och brinner för att skapa en bättre situation för de mest utsatta. Med mina mångåriga erfarenheter av arbete inom vård och omsorg hjälper jag verksamheter med sitt kvalitets- och uppföljningsarbete vilket bidrar till högre effektivitet, minskade kostnader, och ett stärkt förtroende från verksamheternas användare. Jag är utbildad socionom och har arbetat som ledingssamordnare på socialstyrelsens tillsynsavdelning. Utöver det har jag mångårig erfarenhet av arbete i kommunal socialtjänst med bland annat myndighetsutövning, projektarbete och upphandling av vård. Jag har även arbetat flera år vid länsstyrelsen med tillsyn över socialtjänst samt tillståndsprövning i kommunala och enskilda verksamheter. I rollen som socialdirektör för de sociala frågorna har jag under åren deltagit i ett stort antal tillsynsprojekt på lokal, regional och nationell nivå.

Med min breda kompetens kan jag er verksamhet. Jag har förståelse för hur arbete inom vård och omsorg fungerar och jag vet hur betydelsefullt det är med ett systematiskt kvalitetsarbete.

Katarina-rund-liten.jpg

Qurelia

Sedan 2011 utvecklar Qurelia fungerande system för kvalitetsuppföljning samt kvalitetsutveckling. Qurelia finns för dig som arbetar inom privata och kommunala verksamheter. Vi gör kvalitetsarbetet enkelt och ser till att ni kan ge alla människor den vård de har rätt till.

Joliv & Alfa eCare

Qurelia är tidigare systerbolag till Joliv. I och med Jolivs sammanslagningen med Alfa eCare ingår Qurelia numera i Alfa eCare-koncernen. I början av sommaren 2020 publicerades nyheten att Joliv AB och Alfa eCare AB går samman under en gemensam ägare. Syftet med samgåendet är att skapa En aktör på vård- och omsorgsmarknaden som kan leverera bättre och starkare produktutbud för alla er som arbetar inom vård och omsorg.