Kvalitetsarbete har aldrig varit lättare - vi stödjer dig i ditt arbete med att utveckla och säkra kvaliteten inom vård och omsorg

Image by Quino Al

Qurelia genomgår omorgansiation

Just nu pågår en stor omorganisering som påverkar Qurelia, systerbolag till Joliv AB. I början av sommaren publicerades nyheten att Joliv AB och Alfa eCare AB går samman i syfte att skapa En aktör på vård- och omsorgsmarknaden.

Fr o m 1 oktober ansvarar Joliv för Qurelias support.  Några av er har redan haft kontakt med Joliv som har erfarenhet av Quest sedan tidigare. 

Vår verksamhet är bred och vi finns för dig som arbetar inom kommunala och privata verksamheter. För att underlätta för dig som arbetar inom vård och omsorg erbjuder vi följande:

Kontakta oss

support.png

Tack! Meddelande skickat.

Fler arbetsområden

pratbubbla_elevhalsa.png
pratbubbla_hemtjanst.png
pratbubbla_hemsjukvard.png

Qurelia är en del av Alfa eCare-koncernen. Alfa eCare har en bred produktportfölj med digitala verktyg för vård och omsorg. Alfa eCare utvecklar och levererar system och verktyg med användarvänliga funktioner tillgängliga på skärm, platta och mobil, för både privat och offentlig verksamhet.